Lublin


Strona główna -> Polska -> Lublin
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy










Lublin – miasto wojewódzkie na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego przy ujściu rzeki Czerniejówki i Czechówki do Bystrzycy. Największe miasto, ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny po wschodniej stronie Wisły, z liczbą ludności ponad 350 tys. Ponadto stolica metropolii i diecezji lubelskiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz stolica diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.


Średniowieczny zamek i kaplica w Lublinie

Historia

Historia Lublina sięga początku XIII w., kiedy to po raz pierwszy w źródłach piśmiennych pojawia się współczesna forma nazwy miasta. Kilka wieków wcześniej jedno z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce, którego początki sięgają tu VI w. Przypuszcza się, że miasto lokowano na prawie magdeburskim już za czasów Bolesława Wstydliwego (około 1257 r.), jednak nie zachował się żaden dokument z tamtego okresu. Udokumentowanej lokacji dokonał Władysław Łokietek 15 sierpnia 1317 r. Rozkwit miasta przypadł na wiek XV-XVI, dzięki szlakowi handlowemu z Morza Czarnego do Zachodniej Europy. W połowie XVII w. Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen oraz epidemii dżumy. Po wojnach (w XVIII w.) nastąpił okres rozbudowywania miasta, głównie dóbr kościelnych i siedzib magnackich. W 1877 r. zbudowano pierwsze połączenie kolejowe, po I wojnie światowej powstawały nowe fabryki i gmachy użyteczności publicznej, zaczęła kwitnąć kultura lubelska (założono Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk), po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój miasta powstał m.in. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, zbudowano szereg zakładów przemysłowych, do 1989 r. ludność miasta wzrosła ponad trzykrotnie w stosunku do roku 1939.

Kultura

Po przeobrażeniach w 1989 r. Lublin stał się prężnie rozwijającym się, wiodącym ośrodkiem po prawobrzeżnej stronie Wisły, miastem o wielkich szansach gospodarczych, kulturalnych i oświatowych. Obecnie dzięki środkom unijnym inwestuje ono w infrastrukturę, naukę i oświatę. Miasto jest także członkiem Unii Metropolii Polskich oraz kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Lublin jest dużym ośrodkiem przemysłowym (przemysł spożywczy, chemiczny, maszynowy, elektrotechniczny, skórzany i poligraficzny), elektrociepłowniczym, usługowo handlowym i in. Ważnym centrum naukowo-kulturalnym, gdzie funkcjonują m.in. szkoły wyższe, instytuty naukowe, centra naukowo-badawcze, teatry, muzea, kina, galerie, filharmonie, festiwale, chóry, opery i kabarety. W centrum Lublina znajdują się najstarsze dzielnice miasta, gdzie można znaleźć pamiątki z różnych epok: zabytkowe kamienice, budowle sakralne i inne atrakcje turystyczne. Miasto jest też bardzo ważnym obszarem przyrodniczo-turystycznym z licznymi parkami, ogrodami i lasami.

Pałace i kamienice

700-letni Lublin może się pochwalić wieloma zabytkowymi budynkami, które stanowią pozostałość po wielkich polskich rodach oraz zamożnych mieszczanach. Najciekawszy jest zapewne barokowy Pałac Czartoryskich stworzony na przełomie XVII / XVIII wieku. Pałacyk przez lata przechodził w ręce innych wpływowych rodzin, w tym Lubomirskich i Sieniawskich, aż wreszcie popadł w ruinę. Po renowacji przywrócono mu barokową szatę architektoniczną. Dziś znajduje się w nim Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Z kolei z XVI w pochodzi Pałac Lubomirskich, początkowo stanowiący własność rodu Firlejów, na życzenie ostatnich właścicieli odrestaurowany w stylu barokowym., a po pożarze w XVIII w odbudowany jako klasycystyczny. Dziś pałac należy do uniwersytetu. Ciekawym zabytkiem jest też ulokowany przy Krakowskim Przedmieściu Pałacyk Morskich z XVIII w. Obecnie, po renowacji w pałacyku znalazł siedzibę bank. Ozdobą Lublina są również miejskie zabytkowe kamienice. Te najciekawsze to kamienica Klonowica z XVI w., kamienica Konopniców na Rynku Starego Miasta z bogatą i oryginalną dekoracją, kamienica Rynek 8 należąca do Lubomelskich, kamienica Muzyków z freskami grajków, wszystkie pochodzące z XVI w i usytuowane w obrębie Rynku.

Kościoły i ratusz

Nie bez powodu budynek ratusza został usytuowany w jednej kategorii zabytków wraz z kościołami. Konstrukcja wzniesiona w pierwszych latach XVII w. służyła w pierwszej kolejności za kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor karmelitów bosych. Niestety świątynie wraz z klasztorem zniszczył pożar 80 lat po powstaniu, a opuszczone mury zostały wykorzystane do odbudowy dzisiejszego ratusza miejskiego. Gmach Nowego Ratusza powstał w latach 1827-28 w stylu klasycystycznym. Najstarszym kościołem w mieście jest Kościół pw. św. Michała Archanioła, zwany również kościołem farnym. Kościół powstał najprawdopodobniej w XII wieku, kilkakrotnie przebudowywany dziś nosi cechy gotyckie. Świątynia została też wzbogacona o szpital, wieżę, a także szkołę. Kościół został rozebrany, lecz większość jego wyposażenia przeniesiono do sąsiednich świątyń. Inne ciekawe kościoły w Lublinie, to XVI-wieczny Kościół oo. Jezuitów pw. Św. Piotra wraz z klasztorem, Kompleks kościelno-klasztorny sióstr karmelitanek bosych, Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z klasztorem i Kościół św. Ducha. W Lublinie znajduje się równiez pochodząca z XIV w. cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego

Lubelskie bramy miejskie i zamek

Założone ponad 700 lat temu miasto otoczone było murami, które miały bronić mieszkańców przez tatarskimi najazdami. Wjazd do miasta umożliwiały bramy, z których dwie zachowały się do dzisiejszych czasów i stanowią architektoniczną perełkę Lublina wraz z lubelskim zamkiem. Brama Grodzka została wybudowana za czasów Kazimierza Wielkiego od strony północno-zachodniej, gdzie znajdowały się bagna i rozlewiska. Brama była kilkakrotnie przebudowywana zmieniając wygląd na renesansowy, a potem na klasycystyczny, a ostatecznie została przystosowana do funkcji mieszkalnych. Współcześnie mieści się w niej jeden z lubelskich teatrów. Nieco młodsza jest Brama Rybna pochodząca z XV w. Brama stanowiła rodzaj arkady łączącej dwie kamienice. Swoją nazwę zawdzięcza odbywającemu się w tym miejscu targowi rybnemu. Obecna budowla jest efektem rekonstrukcji z 1945 r. Jak przystało na miasto królewskie w Lublinie znajduje się też zamek. Powstał on w XII w. jako siedziba Kazimierza Sprawiedliwego, początkowo budowla drewniana. W XIV w skonstruowano murowaną wieżę mieszkalną. Kazimierz Wielki rozkazał wybudować kaplicę zamkową pw. Św. Trójcy, a wraz z nią wzniesiono zamek murowany. Kaplica zawiera unikalne w skali światowej freski bizantyjskie, wykonane na zlecenie kolejnego polskiego króla Władysława Jagiełły.

Krzykacz miejski

Już prawie od dwudziestu lat można spotkać na Starym Mieście lub Deptaku miejskiego krzykacza. Jednych śmieszy, innych zaskakuje, ale wszystkich na pewno zachwyca siłą swojego głosu. Warto przy tym wspomnieć, że jest jedyny w Polsce. Bo tylko w Lublinie można spotkać krzykacza miejskiego. A jest nim Stefan Grzyb. Klikon to zawód średniowieczny. Jego rola polegała na obwieszczaniu ważnych uchwał rady miasta czy informowaniu o ważnych wydarzeniach grodu. Teraz te funkcje pełnią środki masowego przekazu. A klikon? Teoretycznie nie musiałaby istnieć. Praktycznie ciężko sobie wyobrazić ważne uroczystości w Lublinie bez miejskiego krzykacza.

Piwnica pod Fortuną

Piwnica pod Fortuną to stosunkowo nowa (działa od 1,5 roku) instytucja, która udostępnia wyjątkowe w Polsce malowidła renesansowe w pomieszczeniu XVI-wiecznej winiarni pod Fortuną oraz prezentuje najciekawsze wątki historii Lublina poprzez nowoczesną ekspozycję multimedialną.

Informacje ogólne

Powierzchnia : 147 km²
Ludność : 349 tys os
Gęstość : 2370 os./km²
Prawa miejskie: 1317



Lublin - zabytki:


Lublin - Zamek Królewski w Lublinie Lublin - Zamek Królewski w Lublinie
Zamek Królewski w Lublinie, którego historia sięga XII w. jest najcenniejszym zabytkiem na Lubelszczyźnie. W XIII w. dobudowano do niego romański donżun, czyli ...
Lublin - Gmach Trybunału w Lublinie Lublin - Gmach Trybunału w Lublinie
Gmach Trybunału na Rynku Starego Miasta w Lublinie wzniesiono w pod koniec XIV w. w stylu gotyckim. Początkowo była to drewniana budowla z dwiema wieżami, zniszczona w wyniku ...
Lublin - Brama krakowska w Lublinie Lublin - Brama krakowska w Lublinie
Brama krakowska w Lublinie to historyczny symbol grodu, pozostałość po murach obronnych z XIV w. i obiekt strzegący niegdyś dostępu do Starego Miasta. Pierwotnie ...
Lublin - Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Lublin - Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty z XVI w. to największy kościół w Lublinie będący perłą baroku na Lubelszczyźnie. ...
Lublin - Wieża Trynitarska Lublin - Wieża Trynitarska
Wieża Trynitarska w Lublinie to neogotycka wieża-dzwonnica z XVII w., będąca obecnie najwyższym (40 m) zabytkowym punktem wysokościowym w mieście. Pierwotnie ...
Lublin - Pałac Czartoryskich w Lublinie Lublin - Pałac Czartoryskich w Lublinie
Pałac Czartoryskich w Lublinie zbudowany w II połowie XVII w. w stylu barokowym według projektu Tylmana z Gameren, mieści się przy Pl. Litewskim. To średniej ...
Lublin - Pałac Lubomirskich w Lublinie Lublin - Pałac Lubomirskich w Lublinie
Pałac Lubomirskich zw. Radziwiłłowskim przy pl. Litewskim 3 (obecnie UMCS) - pierwotnie był renesansowym dworem wzniesionym przez Mikołaja Firleja, wojewodę ...
Lublin - Pałac Sobieskich w Lublinie Lublin - Pałac Sobieskich w Lublinie
Pałac Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej 13 (obecnie Politechnika Lubelska), zawiera relikty późnogotyckiego dworu Jakuba Sobieskiego z 1 poł. XVI w. Rozbudowany przez ...
Lublin - Plac Litewski Lublin - Plac Litewski
Lublin - Nowy ratusz w Lublinie Lublin - Nowy ratusz w Lublinie
Lublin - Starówka w Lublinie Lublin - Starówka w Lublinie


Powiązane artykuły:

Lublin zdjęcia Lublin zdjęcia Lublin - Lublin mapa zabytków Lublin mapa zabytków

Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedzieć



Polska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Ludność Polski Ludność Polski
Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Lublin - komentarze:


Lublin komentarz trzezwy
2013-02-04 13:35:24
To Ratusz, czy Nowy Ratusz??? Jaka jest nazwa oficjalna tego budynku? A jaka byla? Zmienila sie?? A gdzie jest Stary Ratusz? To ten jest wlasciwym Ratuszem?


Lublin - dodaj komentarz:



Twój komentarz:
Twój podpis:



 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies